Sportovní pravidla pro atletiku

 

Běžecký ovál a dráhy

Atletické soutěže je možno konat na jakémkoliv závodišti s jednotným povrchem, který odpovídá specifikacím Manuálu IAAF pro atletická zařízení.

Standardní délka běžeckého oválu musí být 400 m. Musí mít dvě rovnoběžné rovinky a dvě zatáčky o stejném poloměru. Vnitřní okraj běžeckého oválu musí být ohraničen obrubníkem z vhodného materiálu, asi 50mm vysokým a min 50 mm širokým. Na obou rovinkách může být obrubník vynechán a nahrazen bílou čárou 50 mm širokou.

Pokud je třeba pro soutěže v poli dočasně odstranit část obrubníku v zatáčkách, musí být plochy pro uložení obrubníku  označeny bílou čarou širokou 50 mm a  kužely (min. 200mm vysokými) či praporky, rozmístěnými ve vzdálenostech do 4 m. Každý kužel musí být umístěn tak, že kryje čáru vyznačující vnitřní okraj dráhy, přičemž hrana základny kužele se dotýká vnitřního okraje čáry. (Praporky musí být na čáře umístěny pod úhlem 60o směrem dovnitř běžeckého oválu.) Totéž platí pro část steeplechase tratě, kdy běžci opouštějí hlavní dráhu a směřují k vodnímu příkopu a pro vnější dráhy běžeckého oválu v případě startů podle P 162.10, případně i na příslušných rovných úsecích v intervalu do 10 m.

Délka běžeckého oválu musí být měřena po čáře vzdálené 0,30 m od vnitřní hrany obrubníku směrem do dráhy. Není-li běžecký ovál v zatáčce vymezen obrubníkem, musí se měřit ve vzdálenosti 0,20 m od čáry označující vnitřní okraj oválu.

Délka každé dráhy musí být měřena od hrany startovní čáry vzdálenější od cíle po hranu cílové čáry bližší startu.

Při všech bězích do 400 m vč., každý závodník běžet musí v samostatné dráze široké 1,22 m ( ± 0,01 m), ohraničené čarami širokými 50 mm. Všechny dráhy musí být stejně široké. Vnitřní (tj. první) dráha musí být změřena tak, jak je uvedeno v bodě 2, ale ostatní dráhy musí být měřeny po čáře vedené 0,20 m od vnitřního okraje dráhy.

Pro mezinárodní soutěže má běžecký ovál mít 8 drah.

Český atletický svaz

Další informace na stránkách Českého atletického svazu

Pravidla volejbalu v PDF (1,8 MB) ke stažení zde

 

Sportovní plocha Velikost atletického oválu

lajnovani atleticka draha