Údržba povrchů: Nenechte své hřiště ladem

smg-110Péče o sportovní povrchy je velmi důležitá proto její realizaci svěřte odborníkům

Nabízíme jak servis sportovních povrchů, tak i jejich čištění:

 

Údržba a servis sportovních povrchů

Čištění a údržba umělých trávníků s písčitým nebo gumovým vsypem, umělých trávníků bez vsypu a syntetických sportovních povrchů

Každodenní herní provoz a klimatické podmínky trvale ovlivňují funkčnost hrací plochy.

V poměrně krátké době se na hrací ploše objeví nános špíny, prachu a jiných nečistot všeho druhu. Pokud není hřiště pravidelně čištěno, dojde ke změně vlastností hrací plochy a zvýší se nebezpečí úrazu hráčů.

Údržba a servis

Opravy, sanace a čištění sportovních povrchů

Opravy polyuretanových povrchů jako například atletických drah nebo povrchů víceúčelových hřišť

Po letitém provozování sportovního povrchu je důležité správné načasování jeho celkové renovace.

Životnost umělého povrchu je závislá na péči provozovatele a intenzitě jeho používání. I menší poškození je třeba co nejdříve odstranit a zamezit tím větším škodám.

Opravy a sanace

údržba povrchuúdržba povrchuúdržba povrchu 
sanacesanace