Údržba a servis: sportovních povrchů

  • umělé trávníky s písčitým nebo gumovým vsypem

  • umělé trávníky bez vsypu

  • syntetické sportovní povrchy

V současnosti je mnoho sportovních hřišť vybaveno umělými trávníky, nebo syntetickými sportovními povrchy. Každodenní herní provoz a klimatické podmínky trvale ovlivňují funkčnost hrací plochy.

V poměrně krátké době se na hrací ploše objeví nános špíny, prachu a jiných nečistot všeho druhu.

Pokud není hřiště pravidelně čištěno, dojde ke změně vlastností hrací plochy a zvýší se nebezpečí úrazu hráčů.

Pouhé kartáčování hřiště tahem není řešením! Takovýmto způsobem se hřiště neudržuje, špína a prach se roznáší a plocha není čištěna.

Výborné technické vlastnosti umělých sportovních povrchů jsou zachovány pouze za předpokladu pravidelně prováděné údržby.

Zejména pro umělé trávníky instalované na venkovních sportovištích je pravidelná péče nutností, lze tak odstranit negativní faktory (nečistoty, řasy, ztvrdlý vsyp, apod.), které výrazně zkracují jejich životnost a ovlivňují kvalitu sportovních aktivit. Proto je nutné po určité době povrch vyčistit a zachovat tím optimální herní podmínky i prodloužit životnost takového sportovního hřiště.

Provádíme

  • Kompletní údržbu umělých fotbalových trávníků 3. generace (výšky vláken 40 – 60 mm). Jedná se o dekompresi, odstranění nečistot, kartáčování, dosyp a egalizaci zásypu gumového granulátu.
  • U umělých trávníků nízkých (výška vláken 12 – 30 mm) provádíme komplexní čištění od nečistot, mechů a řas, které snižují vodo-propustnost povrchu. Provedeme také dosypání trávníku křemičitým pískem a jeho zapracování.
  • U polyuretanem vázaných povrchů (CONIPUR EPDM, CONIPUR SP a jiných) provádíme čištění tlakovou vodou a rotační tryskou (odstranění mechů, řas, mechanických nečistot a mastnoty).
  • Obnovujeme lajnování sportovišť.
  • Na přání zákazníka provedeme opravu či výměnu poškozeného povrchu.
  • Regeneraci EPDM pryžových povrchů provádíme sanačním nátěrem nebo nástřikem.

 

udrzba-1udrzba-2udrzba-3

 

 

Údržba umělého trávníku se vsypem 

Pouze v případě, že je nově položený umělý trávník od prvního dne pravidelně udržován a jsou z něj odstraňovány nečistoty, je možné trvale zachovat vodopropustnost takového povrchu.

Používáme technologii, která odstraňuje spolehlivě a rychle částečky nečistot z povrchu hřiště ještě před tím, než mohou napáchat škody. Takovouto údržbu, vhodnou přímo pro daný typ povrchu, je možno zajistit díky různým přídavným zařízením.

Podle stavu povrchu a stupně jeho znečištění se používá buď čistící nástavec se smýkacím kartáčem a odsáváním pro odstranění jemných nečistot, nebo rotační kartáč k odstranění hrubých nečistot, popř. větších nánosů. Vylepšený kartáčový systém a systém sání zabraňuje tomu, aby byl odstraňován vsypový materiál, naproti tomu ale velmi důkladně odsává nečistoty a napřimuje vlákna, což je pro umělý trávník životně důležitá funkce!

Při takové údržbě je vždy zaručeno, že díky umístění přídavného zařízení zpředu, bude vyčištěn každý roh a vsypový materiál bude obratem zapracován zpět. U trávníků s písčitým vsypem dochází časem ke ztvrdnutí hrací plochy a je třeba provést dekompresi tzn. provzdušnění křemičitého vsypu. Správnou údržbou zajistíme elasticitu, vodo-propustnost, bezpečnost ve skluzu.

 

udrzba-10udrzba-11

Údržba umělého trávníku bez vsypu 

Tyto sportovní povrchy podléhají stejným nepříznivým vlivům jako systém umělé trávy se vsypem. Povětrnostní vlivy a provozní zatížení škodí kvalitě.

Naše zařízení je schopno pomocí vestavné kartáčovací jednotky, kde se kartáče otáčejí proti sobě a hydraulicky poháněnými postranními kartáči udržet umělý trávník bez vsypu v absolutním TOP-stavu.

Jen tento protisměrný systém otáčení kartáčů je schopen ve velmi krátkém čase znovu napřímit všechna vlákna. Výkonově silné odsávání odstraní ve spojení s kartáči ekologicky všechny nečistoty do velkokapacitního filtračního boxu.

Umělý trávník bez vsypu se často zavlažuje a uchovává si tuto vlhkost po dlouhou dobu – to je příčina, která staví obvyklá sací zařízení a stroje před neřešitelný problém. Ovšem nikoliv zařízení, které používáme. Jako jediný stroj na čištění sportovních povrchů má totiž vyměnitelný filtrační systém.

Díky tomu může čistit také vlhká a mokrá hřiště bez toho, aby musel být redukován nebo vyřazen sací výkon. Budete-li pravidelně a podle potřeby čistit a udržovat herní plochu, bude Vaše umělá tráva odpovídat nejvyšším herním nárokům.

 

udrzba-8udrzba-9

Údržba polyuretanových povrchů 

Údržbu provádíme speciálním zařízením na čištění polyuretanem vázaných povrchů (EPDM pryž a polyuretanové pojivo), technologie zajišťuje odstranění mechů, mechanických nečistot a mastnoty pomocí rotační trysky, tlakové vody a vysavače.

Na přední straně zařízení je umístěna čistící jednotka a na zadní straně nádrž s čerpadlem. Nádrž je rozdělena na část s čistou vodou a na část s vodou špinavou. Před samotným čištěním je z předních trysek povrch navlhčen. Hřídelí poháněné vysokotlaké čerpadlo nasává čistou vodu a žene ji přes hadice dopředu k čistící jednotce. Zde je voda pod regulovaným tlakem efektivně přes 4 trysky, upevněné na dvou kruhových rotorech, nastřikována na povrch. Současně ji přední systém díky vakuovému sání opět i s rozpuštěnou špínou nasaje. Přes injektorové čerpadlo je znečištěná voda dopravena zpět do nádrže.

V případě značně znečištěného povrchu lze proces opakovat za pomoci chemických přípravků. Pro výše popsanou údržbu sportovních povrchů jsme perfektně vybaveni a můžeme garantovat výborné výsledky. Disponujeme znalostmi a nejnovějším technologickým vybavením pro údržbu pryžových povrchů i umělých trávníků.

 

udrzba-6udrzba-7