juta

Jutagrass Winner

Umělá tráva - monofilament s čočkovým profilem

Winner je trvanlivý výrobek s dvoubarevnými monofilamenty a speciálním čočkovým profilem, který poskytuje sportovcům vysoký komfort hry.

Vhodný nejen pro profesionální využití. Věrně simuluje vlastnosti přírodního trávníku.

juta winner topjuta kostka

Technická data

  • Atesty: DIN V 18035-7, DIN Certco, EN 15330-1, Sports Labs, GAA
  • Barva: dvoubarevná zelená
  • Vlas: 40, 45, 50, 55, 60 [mm], PE monofilament (čočka profil)
  • Šířka rolí: 4 m
  • Výplň: SBR latex
  • Podkladová textilie: 100% polypropylen

Vhodné pro: profesionální fotbal

Varianty

Winner 40/160 40/190 45/160 50/140 55/140 60/140
Detex: 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Materiál: monofilament se speciálním profilem
Výška vlasu [mm]: 40 40 45 50 55 60
Dělení: 5/8″ 5/8″ 5/8″ 5/8″ 5/8″ 5/8″
Certifikace: DIN V 18035-7, DIN Certco, EN 15330-1, Sports Labs       EN 15330-1, Sports Labs EN 15330-1, Sports Labs, GAA

 

Field GreenOlive Green

  • Tmavá zelená (kombinace těchto barev)
  • Olivová zelená
 

Složení

Základním materiálem pro výrobu je polypropylen (PP) nebo polyetylen (PE). Z těchto polyolefinů se vyrábí fibrilovaná páska nebo monofilament.

Jedním z důležitých parametrů pro vyráběný vlas umělého trávníku je jeho jemnost. Odvozenou jednotkou jemnosti příze je dTex, což je parametr vlákna vyjádřený v gramech na 10 000 m. Vyšší hodnoty dTex představují robustnější vlákno. Šířka jednotlivého vlákna se obyčejně pohybuje od 0,8 do 1,2 mm u monofilamentu a od 5 do 12 mm u fibrilované pásky. Tloušťka každého individuálního vlákna se pohybuje od 50 do 150 mikronů. Fibrilovaná vlákna jsou perforována (řezána) v pravidelných intervalech a vytvářejí tak mřížovou strukturu.

Umělý trávník je vyráběn technologií všívání (tufting) s následným zatřením rubové strany latexem. Všívání je proces, kdy se do primární podkladové textilie na všívacím stroji všívá fibrilovaná páska nebo monofilamenty, které se všívají podle požadovaných parametrů.

Instalace

Pokládka začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva zajišťující propustnost podloží. Drenážní systém se zaústí buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

 

Chcete více informací o instalaci umělého trávníku?

Instalace / pokládka umělého trávníku

Materiály výplně

Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého trávníku. Základními výplněmi jsou:

  • písková výplň – křemičitý písek
  • gumová výplň – EPDM nebo SBR granulát

 

Chcete více informací o materiálech používaných pro výplň umělého trávníku?

Materiály výplně umělého trávníku

 

Winner 40/160

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 072 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 16 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 10 079 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 161 264 ± 5%
Výška vlasu [mm] 40 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 276 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Certifikáty výrobku: DIN V 18035-7
Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
EN 15330-1
Doporučený vsyp dle DIN V 18035-7:
(v závislosti na typu tlumící podložky)
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 18 - 20 kg/m2
granulát 0,5 – 2,0 mm ->5 – 8 kg/m2
Doporučená vsyp dle EN 15330-1:
(v závislosti na typu tlumící podložky)
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 13 – 15 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 8 - 9 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Winner 40/190

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 258 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 19 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 11 969 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 191 504 ± 5%
Výška vlasu [mm] 40 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 462 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Doporučený vsyp:
(v závislosti na typu tlumící podložky)
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 17 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 10 – 12 kg/m2
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 12 – 14 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 7 - 8 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Winner 45/160

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 193 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 16 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 10 079 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 161 264 ± 5%
Výška vlasu [mm] 45 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 397 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Doporučený vsyp dle DIN V 18035-7::
(v závislosti na typu tlumící podložky)
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 18 – 20 kg/m2
granulát 0,5 – 2,0 mm -> 5 – 9 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Winner 50/140

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 159 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 14 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 8 819 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 141 104 ± 5%
Výška vlasu [mm] 50 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 363 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 12 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 14 – 16 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Winner 55/140

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 265 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 14 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 8 819 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 141 104 ± 5%
Výška vlasu [mm] 55 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 469 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Certifikáty výrobku:
Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
EN 15330-1
Doporučený vsyp dle EN 15330-1:
(v závislosti na typu tlumící podložky)
křemičitý písek 0,6 - 1,2 mm -> 14 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 15 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Winner 60/140

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 12 000/8 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 1 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 275 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 392 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 14 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 8 819 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 141 104 ± 5%
Výška vlasu [mm] 60 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 254 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 596 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,03 ± 0,02%
Poznámky
Certifikáty výrobku:
Handbook of Test Methods for Football Turf 2009
EN 15330-1
Doporučený vsyp dle EN 15330-1: křemičitý písek 0,5 - 1,2 mm -> 14 – 15 kg/m2
granulát 0,5 – 2,5 mm -> 15 – 16 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Použití tohoto umělého trávníku na sportovišti: