Instalace umělého trávníku

instalace-top

 

Pokládka začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva zajišťující propustnost podloží. Drenážní systém se zaústí buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

Povrch před pokládkou musí být zbaven ostrých hran (např.: kamenů, kořenů atd.) – čím rovnější a hladší podklad, tím lepší výsledný estetický dojem. Vrchní podkladní vrstva z jemnozrnného kameniva velikosti zrna 0,5 – 2 mm výšky 20 – 30 mm se musí zválcovat nebo udusat vibrační deskou. Budování podloží lze realizovat běžně dostupnou mechanizací. Obvod plochy s umělým trávníkem by měl být zakončen betonovými obrubníky, do kterých by měl být tzv. "zakončen" umělý trávník.

Umělý trávník je dodáván v rolích. K pokládkám sportovních povrchů je dodáván tzv. plán kladení (kit), který určuje přesně, jak mají být role kladeny. Při manipulaci s rolí umělého trávníku odvalováním je nutné dbát na směr nábalu.

Pro sportovní účely se provádí zásyp křemičitým pískem nebo EPDM nebo SBR granulátem. Lajny vymezující hrací plochu se vyřezávají dle plánu kladení.

 

instalace-leftinstalace-centerinstalace-right