Materiály výplně umělého trávníku

Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého trávníku. Základními výplněmi jsou:

  • písková výplň – křemičitý písek
  • gumová výplň – EPDM nebo SBR granulát

Písková výplň

K pískovým výplním umělých trávníků není možno používat jakýkoliv písek. Musí vyhovovat řadě požadavků. Okrouhlost zrn je nejdůležitějším znakem, který má přímý vliv na štěpení vláken trávníku. Jestliže částice písku mají ostré hrany, mohou se do vláken zařezávat a způsobit jejich mechanické poškození. V závislosti na kluzných vlastnostech a požadavcích na stabilitu se používají různé frakce. Dalším požadavkem je, aby písek neobsahoval příliš mnoho křídy. Ta může vytvářet nadměrné prášení, jenž má za následek zhutnění umělých trávníků. Navíc nadměrný obsah křídy kalí zabarvení hřiště.

EPDM nebo SBR výplň

Na trhu jsou dva typy granulátu, používané pro systém umělých trávníků, většinou se používá surový kaučuk EPDM nebo regenerovaná pryž SBR. Příležitostně se také nabízí recyklovaný EPDM.