juta

Jutagrass Fast Track

Umělá tráva - fibrilovaná páska

Fast Track je umělá tráva určená pro tenis, případně i pro víceúčelové hřiště. Dodáváno v několika barevných variantách.

juta fast track topjuta fast track kostka

Technická data

 • Barva: olivová zelená, modrá, terakota
 • Vlas: 10, 15, 18 [mm], PE fibrilovaná páska
 • Šířka rolí: 4 m
 • Výplň: SBR latex
 • Podkladová textilie: 100% PP

Vhodné pro: tenis, multifunkční hřiště

Varianty

Fast Track 10 15 18
Detex: 8 800 6 600 6 600
Materiál: fibrilovaná páska
Výška vlasu [mm]: 10 15 18
Dělení: 3/16″ 3/16″ 3/16″
Atesty: ITF ITF  

 

Rozdíl mezi nevyplněným a vyplněným trávníkem

Umělý trávník vyplněný předepsaným materiálem mění svůj vzhled a zlepšuje své vlastnosti. Typ a množství výplně uvádíme v tabulkách níže.

 

Olive GreenField GreenTerracottaBlueWhiteYellowBlue

 • olivová zelená
 • tmavá zelená
 • terakota
 • modrá
 • bílá (lajny)
 • žlutá (lajny)
 • modrá (lajny)
 

Složení

Základním materiálem pro výrobu je polypropylen (PP) nebo polyetylen (PE). Z těchto polyolefinů se vyrábí fibrilovaná páska nebo monofilament.

Jedním z důležitých parametrů pro vyráběný vlas umělého trávníku je jeho jemnost. Odvozenou jednotkou jemnosti příze je dTex, což je parametr vlákna vyjádřený v gramech na 10 000 m. Vyšší hodnoty dTex představují robustnější vlákno. Šířka jednotlivého vlákna se obyčejně pohybuje od 0,8 do 1,2 mm u monofilamentu a od 5 do 12 mm u fibrilované pásky. Tloušťka každého individuálního vlákna se pohybuje od 50 do 150 mikronů. Fibrilovaná vlákna jsou perforována (řezána) v pravidelných intervalech a vytvářejí tak mřížovou strukturu.

Umělý trávník je vyráběn technologií všívání (tufting) s následným zatřením rubové strany latexem. Všívání je proces, kdy se do primární podkladové textilie na všívacím stroji všívá fibrilovaná páska nebo monofilamenty, které se všívají podle požadovaných parametrů.

Instalace

Pokládka začíná úpravou stávajících prostorů. Umělý trávník se pokládá na stabilizovaném voděpropustném podloží. Pokud je to nutné, provede se vybudování drenážního systému a podložní vrstvy z drceného kameniva zajišťující propustnost podloží. Drenážní systém se zaústí buď do stávající kanalizace nebo do vsakovacích jam či volně do terénu.

 

Chcete více informací o instalaci umělého trávníku?

Instalace / pokládka umělého trávníku

Materiály výplně

Výplň umělého trávníku mimo jiné zajistí nehybnost a stabilitu umělého trávníku. Základními výplněmi jsou:

 • písková výplň – křemičitý písek
 • gumová výplň – EPDM nebo SBR granulát

 

Chcete více informací o materiálech používaných pro výplň umělého trávníku?

Materiály výplně umělého trávníku

 

Fast Track 10

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 8 800 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 12 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 80 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 039 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 19 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 39 895 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 79 790 ± 5%
Výška vlasu [mm] 10 - 12 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 180 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 169 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,02 ± 0,02%
Poznámky
Certifikáty výrobku: ITF Court Pace Classification – kategorie 2 (středně pomalý)
Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,3 - 0,8 mm -> ±12 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Fast Track 15

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 6 600 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 12 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 65 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 080 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 21 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 44 094 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 88 188 ± 5%
Výška vlasu [mm] 15 - 17 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 170 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 200 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,02 ± 0,02%
Poznámky
Certifikáty výrobku:
ITF Court Pace Classification – kategorie 4 (středně rychlý)
ČSN EN 1176-1-> povrchy dětských hřišť
Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,3 - 0,8 mm -> ±16 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Fast Track 18

Vlastnosti Jednotky Typická hodnota Tolerance
Jemnost vlasu
[dtex] 6 600 ± 5%
Šířka vlasu [mm] 12 ± 10%
Tlošťka vlasu [µm] 65 ± 10%
Plošná hmotnost vlasu
[g/m2] 1 254 ± 10%

Celá tabulka

Počet stehů na 10 cm (délka) [-/10 cm2] 21 ± 1
Počet vpichů / m2 [-/m2] 44 094 ± 5%
Počet konců / m2 [-/m2] 88 188 ± 5%
Výška vlasu [mm] 18 - 20 ± 10%
Plošná hmotnost podkladové textilie [g/m2] 170 ± 10%
Plošná hmotnost zátěru [g/m2] 950 ± 10%
Celková plošná hmotnost [g/m2] 2 374 ± 10%
Pevnost ukotvení vlasu [N] > 30  
UV stabilita [h] 3 000  
Stálobarevnost - šedá stupnice Stupeň
Scale
≥ 4  
Standard. šířka pole [m] 4,02 ± 0,02%
Poznámky
Doporučený vsyp: křemičitý písek 0,3 - 0,8 mm -> ±19 kg/m2
Výrobek, dle směrnice EU 76/ 769, neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Skrýt tabulku

 

Použití tohoto umělého trávníku na sportovišti: