logo conica

Elastická podložka Conipur ET

Conipur ET je alternativou podkladu pod většinu pryžových sportovních povrchů

ET podložka nahrazující podkladní vrstvu drenážního asfaltu, případně betonu. Povrch je vodopropustný, vhodný i pod umělou trávu. Testováno dle DIN 18035/7. Tento povrch splňuje veškeré požadavky IAAF specifikace pro umělé povrchy atletických drah.

Povrch je tvořen směsí pryžového černého, recyklovaného SBR granulátu, gumové SBR drásaniny, kameniva a polyuretanového pojiva Conipur. Celková síla povrchu je cca 35 mm (průměrně). Povrch se aplikuje na nevázaný podklad z kameniva. Povrch se pokládá na místě speciálním finišerem.

Požadavky na podklad

Ideálním podkladem pro instalaci povrchu je zhutněná vrstva drceného kameniva uzavřená prachem.

Aplikace

Směs polyuretanového pojiva Conipur 326/324, pryžového černého, recyklovaného SBR granulátu o frakci 1-5 mm, recyklovaných pryžových vláken o frakci 2-8 mm a kameniva o frakci 2-5 mm, je před aplikací připravena ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs je aplikována pomocí finišeru, který provede instalaci povrchu. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti.