Časté dotazy

Jaké jsou výhody umělé trávy?

Umělá tráva může nabídnout jen výhody, a to hlavně v některých oblastech:

  • Na umělé trávě se dá hrát déle a s větší intenzitou
  • Není ovlivňována nepříznivým počasím
  • Vyžaduje méně údržby než přírodní trávník
  • Je ideální pro trénink techniky
  • Umožní Vám vydělat si peníze zpět v průběhu několika let

Je umělá tráva na trhu dlouhou dobu?

V roce 1965 bylo v USA nainstalováno první basebalové hřiště s umělou trávou.
Od té doby došlo k obrovskému rozmachu. Hlavně v oblasti hokeje, který byl na takovémto druhu povrchu hrán v Evropě se výborně osvědčily přednosti umělého trávníku. Na základě toho, že se umělá tráva osvědčila a obhájila své výhody v použití při sportu, začaly ji čím dál tím více používat i fotbalové kluby.

Zůstávají na umělém trávníku po dešti louže?

Vodo-propustnost je jednou z nesporných výhod umělé trávy oproti přírodní trávě. Samotný materiál podložky je vodopropustný a v určitých druzích trávníků jsou ještě navíc drenážní otvory, aby voda mohla prosáknout do podloží trávníku. Podkladní vrstvy se navíc ještě skládají z vysoce propustného materiálu jako je např. štěrk různých frakcí (=různé hrubosti) ,….atd.

Voda takto může prosáknout do položí a podkladních vrstev a poté do drenážních trubek, které tuto vlhkost, či vodu odvedou.
Všechny tyto výše zmíněné faktory zajišťují dokonalou propustnost povrchu tvořeného umělou trávou, takže se na něm nemohou dělat louže.

Může krtek poškodit, či zničit umělý trávník?

Podložka určená pro umělý trávník je v zásadě vyrobena stejným způsobem jako koberec. Syntetická vlákna jsou vpletena do podložky a následně zesílena vrstvou latexu. Tento podklad je natolik silný, že se krtkové nemohou dostat skrz.

Jaká je životnost umělé trávy?

Životnost umělé trávy v zásadě závisí na několika málo faktorech – jedním z nic je to, jak se udržuje a jak intenzivně se na ní hraje. Jako standard je zmiňována doba 15 let ( ale ta se může prodlužovat, ale i zmenšovat v závislosti na výše zmiňovaných faktorech). Po této době se mohou herní vlastnosti povrchu měnit a může se snižovat celková kvalita hry. Pokud potřebujete zrenovovat své hřiště, řešení je velmi jednoduché – odstraníte svrchní vrstvu vsypu a nahradíte ji novým vsypem.
(Samozřejmě můžete také odstranit stávající trávník a položit nový koberec).

Jaký je rozdíl ve hře na umělé trávě a na přírodní trávě?

Pocit ze hry je subjektivně stejný jako při hře na běžné trávě a i při měření herních vlastností se prokázaly téměř identické ( a leckdy i optimálnější ) herní vlastnosti povrchu. Odskok míče, skluzové vlastnosti, tepelné vlastnosti při skluzu absorpce nárazu,… to vše je na umělé trávě testováno a měřeno. Dochází např. i k měření a následné optimalizaci vlastností povrchu při zahřátí povrchu např. při skluzu hráče – vlastnosti povrchu jsou optimalizovány tak, aby nedocházelo např. k popáleninám při hře.

Mohu na umělé trávě hrát v běžné obuvi?

Ano, na umělé trávě můžete nosit jakoukoliv běžnou obuv.

Je pro mě větší riziko odřenin a popálenin, pokud sportuji na umělé trávě?

Dnešní technologie již umožňují vytvořit umělou trávy takové kvality, že již prakticky není možné se na ní odřít, či spálit. Pokud k něčemu takovému dojde, je toto riziko srovnatelné s odřením se na běžném přírodním trávníku.
Navíc jsou vlákna umělé trávy vyráběna z materiálů šetrných k pokožce.

Může umělá tráva obarvit moje oblečení, či cokoliv jiného?

Ne, umělá tráva nemůže obarvit žádný druh oblečení ani nic jiného.

Chová se míč na umělé trávě stejně jako na normálním hřišti?

Rozdíl mezi chováním míče na umělém a přírodním trávníku se postupem času stále zmenšuje a redukuje. Odskok míče samozřejmě závisí na typu zvolené trávy a na vsypu.

Může každý hráč hrát na umělém trávníku?

Ano, nejnovější systémy umělé trávy jsou vyrobeny tak, aby na nich mohli hrát jak profesionální,tak amatérské kluby, či hráči. To je zapřičiněno např. dobrou absorpcí nárazu, ...

Mohou mít náhlé dešťové přeháňky, či zimní studené počasí nějaký vliv na kvalitu umělé trávy?

Kvalita trávy není ovlivněna počasím, ani jeho extrémními výkyvy. Hřiště tvořené umělou trávou by nemělo být používáno jen v případě velkého mrazu.

Co se stane umělé trávě, pokud na ni někdo upustí cigaretu?

Kouření na povrchu tvořeném umělou trávou není doporučováno. Pokud zde upustíte zapálenou cigaretu, nedojde k zapálení celého povrchu, ale dojde k poškození vláken okolo zdroje tepla.

Může být jeden druh umělé trávy používán pro více sportů?

Ano. Existuje mnoho kombinací jako např. Fotbal/ rugby/ Americký fotbal, které mohou být hrány na stejném hřišti. Jiné nalajnování povrchu se odlišuje barevně – lajny se tedy vlepí v odlišných barvách.
Pro školní víceúčelová hřiště, či multifunkční sportoviště představuje umělá tráva to nejideálnější řešení. Může na ní být hrána celá řada různých sportů. (Pro jednotlivé druhy sportů se samozřejmě musí vlepovat lajny různých barev). Sporty jako např. hokej vyžaduje trochu speciálnější přístup k povrchu – tento povrch se poté nedá až tolik kombinovat s jinými druhy sportů.

Jaké sporty mohou být hrány na umělé trávě?

Obecně řečeno – na umělé trávě lze hrát jakýkoliv druh sportu, který se dá hrát na přírodní trávě. Sporty, které vyžadují speciální podmínky povrchu jako např. vrh oštěpem, jsou řešeny zvláštním způsobem. Existuje samozřejmě řešení i pro takovýto druh povrchu - u oštěpu se musí přizpůsobit jeho hrot/špička oštěpu tomu, aby nepoškodil povrch umělé trávy. Zároveň se musí před pokládkou připravit jiný druh podloží, čili podkladních vrstev.

Může se umělý trávník instalovat i pod dětské herní prvky na dětském hřišti?

Ano, umělá tráva může být a také často je instalována i na dětská hřiště pod skluzavky, houpadla, či houpačky.

Může být umělá tráva použita pro dekorativní účely?

Ano. Umělá tráva je často využívána např. ve výlohách obchodních domů, na veletrzích, nebo na různých terasách,…atd.

Je tenisový kurt z umělé trávy alternativou antukového kurtu?

Antuka je stále velmi oblíbeným povrchem pro tenis. Pocit ze hry a herní vlastnosti umělé trávy určené pro tenis jsou antuce velmi podobné. Umělá tráva poskytuje dobrou přilnavost podrážky boty k povrchu a tzv. „doklouznutí“ k míčku také nepředstavuje žádný problém.

Tenisové trávníky jsou k dostání v různých typech a kvalitách a podle těchto typů mají také různé herní vlastnosti. Jejich velkou výhodou oproti antuce je bezprašný provoz, možnost hrát i v zimních měsících a téměř žádná údržba. (Takovéto výhody v případě antukového hřiště bohužel nemůžeme konstatovat!)

Neslehne v průběhu let vlákno umělé trávy?

Syntetická vlákna jsou podepírána vsypem, který je do trávníku zapracováván. Vlákna jsou zpracovávána speciální technologií, která zaručuje pružnost vláken a navrácení se vlákna zpět do původní polohy. Tato technologie dává vláknu schopnost si tzv. „zapamatovat“ původní tvar a navrátit vlákno do původní polohy. Samozřejmě, že uživatel by měl trávník pravidělně upravovat a udržovat, aby nedocházelo k slehnutí.

Jaký je rozdíl mezi tzv.mono-filamentním a fibrilovaným vláknem? Jaké je lepší?

Fibrilovaný (neboli „nastřižený“) druh trávníku patří mezi jakési kompromisy. Obsahuje ploché vlákno s proužky, které jsou rozděleny – jsou tzv.“nastřiženy“. Tyto proužky usnadňují vláknu, aby se snadněji roztřepilo – nevýhodou tohoto jevu však je rychlé opotřebení vlákna. Prvotní záměr byl takový, že fibrilované vlákno bude více podobné pravému přírodnímu vláknu, ale zkušenosti ukázaly, že jeho životnost není optimální.

Fibrilovaná vlákna jsou v současné době používána hlavně na hokejové plochy, protože mají dobré vlastnosti na odraz a pohyb míčku. V současné době je fibrilované vlákno nahrazováno vláknem monofilamentním syntetickým. Jak už sám název napovídá, jedná se o trávník složený z jednotlivých celistvých vláken. Tato monofilamentní vlákna mají již lepší vlastnosti a rozhodně delší životnost.

Proč existují rozdílné výšky vláken?

Výšky vláken trávníků určených pro jednotlivé sporty se liší a mohou se pohybovat od výšky 20mm – 40 mm – 50 mm – do 60 mm. Výška vlákna se obvykle odvíjí od druhu podkladu. Pokud instalujete trávu např. na kámen, budete potřebovat delší vlákno. Posouzení délky vlákna určeného pro určitý typ sportu, či hřiště by mělo být ponecháno na specializovaném pracovníkovi.

Co je podkladní vrstvou / podkladem?

Podkladní vrstvy určené pro umělou trávu jsou velmi důležité a to hlavně v závislosti na vodo-propustnosti. Pro dobré drenážní vlastnosti povrchu se aplikuje do podkladních vrstev směs štěrku různých frakcí a pokud se někde vyskytuje vysoká vlhkost, či vysoká hladina spodní vody mohou se aplikovat tzv.drenážní trubky, které v případě velkého deště, či vlhkosti odvedou přebytečnou vodu z povrchu.
Podkladní vrstvu může tvořit také vodo-propustný asfalt.

Co je to vsyp?

Vzhledem k tomu, že by umělá tráva měla vypadat co nejvíce jako přírodní, zapracovává se do ní tzv.vsyp. Vsyp může být buď z písku, nebo z gumového granulátu. Vsyp dává sportovcům pocit, že hrají na skutečné trávě a navíc přispívá k optimálním herním vlastnostem povrchu. Má také další funkci – a tou je, že drží vlákna ve vzpřímené poloze.

Co je „E-Layer“, čili elastická podložka?

Elastická podložka je speciální gumová podložka. Tato podložka zlepšuje herní vlastnosti umělého trávníku, ale není standardním vybavením, či podkladovou vrstvou. Představuje jakési zlepšení vlastností podkladových vrstev.
Dalšími podkladovými materiály mohou být např. prachová vrstva zpevněná vibrační deskou, nebo gumový granulát.

Jak velké jsou role umělé trávy?

Ve standardní dodávce je velikost rolí cca : šířka od 4.10 - 5 m a délka 70 m. Váha běžné role je 750 kg.
Samozřejmě, že rozměry se mohou měnit v závislosti na objednávce a přání zákazníka.

Jak se vyrábí umělé vlákno?

Na začátku výroby vlákna stojí granule potřebného materiálu, což bývá buď polypropylen, nebo polyetylen. Tyto granule se za vysoké teploty rozmělní a pod vysokým tlakem se vtlačí do formy, která imituje strukturu a hlavně povrch stébla skutečné trávy. Z této formy vycházejí vlákna velké délky, která se chladí vodou.

Poté se vlákna vplétají do připravené podložky – stroj, který disponuje speciálními jehličkami vplétá vlákno do povrchu podložky. Pokud koberec vyžaduje korekce (např. zastřižení délky vláken) jsou dodělány (-zastřiženy) hned na místě . Upevnění vláken se provádí tekutým latexem, který má teplotu 85 stupňů Celsia. Takto ošetřený trávník je odolný i vůči nejextrémnějšímu zatížení.

Umělý trávník II.generace

Jedná se umělou trávu s délkou vlákna 28mm až 32mm, se vsypem z křemičitého písku, který má optimální vlastnosti pro sportovní využití (nedochází k popálení a odření hráčů).

Tento druh povrchu se pokládá buď na výsivku bez podložky , a nebo na vodopropustný asfalt s gumovou vodopropustnou podložkou. Tento typ trávníku je cenově přístupnější, ale jeho vlastnosti se nepřibližují přírodní trávě v taktové míře jako např. trávníky III. generace. Tento typ povrchu tvořeného umělou travou je vhodný pro víceúčelová a školní hřiště.

Umělý trávník III. a IV. generace

III. generace umělých trávníku se vyznačuje délkou vlákna od 5 cm do 6 cm. U trávníku této generace nesmí tedy být vlas nižší než 5 cm. Jako vsyp je i nadále používám křemičitý písek, ale jen jako stabilizátor spodní části trávníku – v oblasti, kterou hráč prakticky ani nezasáhne. Nad 2 cm písku ve spodní vrstvě je vrstva gumového granulátu, která je 2,5 cm vysoká a jako poslední vyčnívá vlákno umělého trávníku do výšky 1cm. Z umělé trávy zasypané křemičitým pískem se za pět let stane tvrdá betonová deska a písek se musí vysát, vyčistit a znova zapracovat do povrchu. Zamezit se tomu dá tak, že se do povrchu dá jenom 60% křemičitého písku a 40% písku obaleného gumovým povlakem a po dobu životnosti trávníku se už nemusí s povrchem nic dělat. Tímto zásypem s použitím písku obaleného gumovým povlakem povrch tzv. „změkne“.

Aby se tento typ umělého trávníku co nejvíce přiblížil tomu přírodnímu, po instalaci se volný konec vlákna ještě roztřepí (=čili fibriluje).

Podklad:

  1. vodopropustná konstrukce ze štěrkopísku, štěrků a závěrečné výsivky (základní konstrukce)
  2. umělohmotná polyuretanová podložka (cca 3,2 – 3,5 cm)
  3. vodopropustný asfalt (cca 6cm)

Výhody:

  • vyšší stabilita hráče
  • trávník s vláknem vyšším než 6 cm v zimě nezamrzá

V některých případech je možno využít levnějšího řešení a nainstalovat trávník s délkou vlasu 4cm – tento typ však neodpovídá certifikaci. Tudíž by mohl být dodán, ale bez certifikátu jakosti.

Umělá tráva V.generace

Umělý trávník, který se dodává na polypropylenové podložce na fotbalová, tenisová a víceúčelová hřiště, kde již odpadá zásyp granulátem nebo křemičitým pískem. Jednotlivé role umělé trávy se k sobě již nelepí lepidlem, ale spojují se na suché zipy.

Vlastní trávník je vyroben z vysoce kvalitního 100% PE přímého monofilamentního vlákna, vetkaného do latexové osnovy ve velmi velké hustotě. Tato vlákna jsou ještě nakombinována s dalšími přídavnými zvlněnými PE vlákny, která zajišťují přilnavost – čímž plně nahrazují zásypový materiál (písek, SBR granule,..).

Tento povrch se svými vlastnostmi a parametry podobá přírodnímu trávníku v největší míře. Umělá tráva V.generace oproti ostatním travám zamezuje riziko odření či spálení při pádu sportovce a na takto pružném dochází k minimálnímu namáhání pohybového aparátu sportovce.

Tento typ povrchu tvořeného umělou travou je vhodný pro víceúčelová a školní hřiště.