Údržba fotbalového hřiště s umělým trávníkem

Kompletní servis

Nabízíme kompletní servis péče o umělé trávníky 3. generace (UT3G) s granulátem na fotbalových hřištích. Disponujeme specializovaným vybavením a odborně vyškoleným týmem. Nabízíme nejen lehkou povrchovou údržbu, ale i hloubkové vyčištění a opravy umělého trávníku.

Každý rok

Kompletní údržba umělého trávníku na fotbalovém hřišti by se měla provádět opakovaně minimálně jedno ročně.

Nabízíme

  • Provzdušnění a dekomprese – uvolnění granulátu
  • Čištění rotačními kartáči s odsátím nečistot
  • Kartáčování plochy smýkacím kartáčem s odsáváním
  • Odstranění hrubých nečistot rotačním kartáčem
  • Doplnění granulátu
  • Kontrolu a opravy lajnování

Měli byste vědět

Herní vlastnosti fotbalového hřiště mohou být vážně poškozeny nedostatečnou údržbou. Míč se může po povrchu zrychlovat, bude se nerovnoměrně koulet a odraz míče se může lišit od místa k místu.

Udržovat umělé travnaté fotbalové hřiště čisté je nutné pro celkový vzhled jeho povrchu. Špinavé, nečisté fotbalové hřiště není atraktivním prostorem k provozování sportu.

Životnost umělého travnatého fotbalového hřiště se značně snižuje nedostatkem údržby. Vložená investice tak může být poškozena.

Mýtus bezúdržbového umělého trávníku

Bezúdržbový umělý trávník neexistuje. Údržba umělého travnatého fotbalového hřiště je nutná z několika důvodů:

  • herní vlastnosti a bezpečnost
  • estetika
  • životnost
  • hygiena
 

SMG strojový park

smg-110Čištěné a údržbu fotbalového hřiště s umělým trávníkem provádíme speciálním strojem SMG Sportchamp a za pomoci množství přídavných zařízení.

park

 

Jednotlivé úkony údržby

Provzdušnění a dekomprese

Povrch fotbalového hřiště se časem zhutňuje – ztrácí elasticitu a v extrémních případech by mohl vést ke zranění hráčů. V takovém případě je nutné provést dekompresi povrchu. Dekompresi provádíme speciálním přídavným zařízením, které plochu umělých trávníků změkčí a uvolní sešlapaný granulát.

udrzba7udrzba8

Čištění rotačními kartáči s odsátím nečistot

Touto údržbou zbavujeme fotbalové hřiště mechanických nečistot jako jsou kamínky, listí, jehličí atd. Nečistoty se zachytávají v sběrném sítu a čistý granulát se vrací na umělý trávník hřiště. Současně je odsáván prach pomocí filtru, který se průběžně za jízdy čistí. Granulát lze pročistit až do hloubky 10mm.

udrzba5udrzba6

 

Kartáčování plochy smýkacím kartáčem s odsáváním

Hlavním účinkem kartáčování je srovnat výplň a tím zajistit rovinatost hrací plochy a rovnoměrnost výšky vsypu. Druhým důležitým důvodem pro kartáčování je zabránit trávníkovému koberci v polehávání. Mnohá syntetická vlákna mají tendenci se naklánět určitým směrem. Aby se napomohlo toto překonat, pravidelné kartáčování je nutno provádět všemi směry což zajistí udržování vláken ve vztyčené poloze.

udrzba3udrzba4

Odstranění hrubých nečistot rotačním kartáčem

Údržbu rotačním kartáčem provádíme hlavně na silně znečištěném hřišti většinou před vlastní údržbou. Hrací plochu zbavíme hrubých nečistot nastavením výšky kartáče na úroveň příze. Odebíráme tak pouze nečistoty a granulát zůstává v umělém trávníku.

udrzba11udrzba12

 

Doplnění granulátu

Během intenzivního užívání může být zapotřebí některé oblasti fotbalového hřiště doplnit granulátem. Doplňování provádíme individuálně podle stavu konkrétního místa na celé hrací ploše. Nakonec se musí celá plocha překartáčovat příčným kartáčem.

udrzba1udrzba2

Kontrola a opravy lajnování

Kontrolu umělého trávníku provádíme hlavně v oblasti spojů a lajnování. Opravy pak provádí naši zkušení pracovníci.

udrzba9udrzba10

 

FIFA koncept kvality

fifa-one-star-100Pokud je vaše fotbalové hřiště držitelem certifikátu FIFA, měli byste věnovat zvýšenou pozornost údržbě a péči o umělý trávník. Pouze pravidelně udržovaný umělý trávník je schopen vyhovět přísnému zkušebnímu programu FIFA.

Zkušební schéma FIFA zajišťuje, že pouze umělý trávník té nejlepší kvality a s nejvyššími technickými standardy je schopen získat certifikaci FIFA 1* nebo 2*.

Tento certifikát je platný na období tří let pro 1* a může být obnoven novým testováním. Pro úroveň 2* musí být obnovován každým rokem.