Certifikace

Společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o. je pro většinu odborníků a obchodních partnerů zárukou vysoké kvality a přijatelných cen.
Začlenění systémových opatření dle (ISO 9001 : 2001,14001,18001) je pro naši firmu důležité nejenom z pohledu vnitřních potřeb a možností rozpoznávat naše slabiny a pracovat na nich, ale i z pohledu jasných garancí vyplývajících z držení certifikace pro naše zákazníky, veřejný sektor obzvlášť.

facr-sJsme přidruženým členem Asociace zhotovitelů
fotbalových hrišť
s umělými trávníky při ESTO

Certifikát se vydává pro investory hřišť s umělými trávníky 3. generace, které budou používány pro soutěžní utkání Českomoravského fotbalového svazu.

esto-onas-sJsme členem ESTO

VYSSPA s.r.o. je plnohodnotným členem Evropské organizace pro umělé trávníky ESTO, která byla vytvořena s cílem zajišťovat vzdělávání a propagaci v oblasti využívání umělých trávníků a pomáhat klientům a koncovým uživatelům najít nejvhodnější řešení v oblasti systémů umělých trávníků.

 

Začlenění systémových opatření dle ISO je pro nás důležité

Jsme držiteli certifikátu systémového managementu jakosti dle (ISO 9001:2001), také certifikátu v oblasti ochrany životního prostředí (ISO 14001) a ochrany a bezpečnosti práce (OHSAH 18001).

ISO 9001:2001 (management jakosti)

ISO-9001-s

ISO 14001:2005 (ochrana životního prostředí)

ISO-14001-s

ISO 18001:2008 (ochrana a bezpečnost práce)

ISO-18001-s
 

Odborná kvalifikace

Autorizace k pokládce sportovních povrchů na bázi EPDM granulátů pojených polyuretanovými pojivy a umělé trávy.

conica-basf-juta-logos

CONICA indoor, outdoor

Jsme zaškoleni po teoretické i praktické stránce na aplikaci systémů CONICA sportovní povrchy.


vysspa conica

JUTAgrass

Disponujeme vlastním strojním vybavením odpovídající nejmodernějším požadavkům na pokládku a údržbu umělých trávníků.

jutagrass313

 

Certifikace povrchů

IAAF a FIBA certifikáty pro umělé povrchy Conipur Conica

 
 

ITF certifikáty pro akrylátové stěrky Courtsol

 
 

ITF certifikáty pro umělou trávu Jutagrass

 
 

ITF a FIBA certifikáty pro umělé dlaždice SnapSports

 
 

Zkušební protokol k bezpečnostnímu povrchu pro dětská hřiště a FIFA certifikace