Ochrana proti zranění na dopadové ploše povrchu

Všeobecně

Povrch dopadové plochy musí být bez částí s ostrými hranami nebo výčnělky a musí být instalován bez jakýchkoliv situací vytvářejících zachycení.

V případě použití sypkého drobného materiálu se musí instalovat tloušťka vrstvy o 100 mm větší, než je stanoveno podle zkoušky v EN 1177 na dosažení povinné kritické výšky pádu.

Zařízení s výškou volného pádu vyššího než 600 mm nebo s nuceným pohybem

Pod celým zařízením dětského hřiště s výškou volného pádu větší než 600 mm a/nebo pod zařízením vyvolávající nucený pohyb těla uživatele (např. houpačky, skluzavky, kolébačky, lanové dráhy, kolotoče apod.), musí být celá dopadová plocha pokryta povrchem tlumící dopad.

Kritická výška pádu povrchové úpravy musí být stejná nebo vyšší než výška volného pádu zařízení.

Příklady obecně užívaných materiálů tlumících dopad uvádí tabulka 4 s odpovídajícími kritickými výškami pádu, zkoušené podle EN 1177 a měřené částečně na místě a částečně v laboratoři s rozdílnými zkušebními podmínkami. Pro specifikaci materiálů a jejich tlouštěk neuvedené v tabulce 4, musí být pro stanovení kritické výšky pádu použita metoda zkoušení EN 1177.

Poznámka 1: Trávník má, kromě estetického působení, také některé užitečné vlastnosti související s tlumením dopadu. Zkušenost uklazuje, že dobrá údržba je běžně účinná pro výšku pádu do 1 m a může být použita bez potřeby zkoušení. Pro výšku nad 1 m, je používání trávníku jako povrchu tlumícího dopad ovlivňováno místními klimatickými podmínkami. Protože po celé Evropě je význámná oblastní proměnlivost klimatu, doporučuje se, řídit se pokyny na národní úrovni.

Poznámka 2: Materiály tlumící dopad jsou zkoušeny při určitých podmínkách, proto chování těchto materiálů může být při užívání kolísavé (např. pro mráz).

Poznámka 3: Materiály tlumící dopad by měly mít odpovídající údržbu. Selhání údržby těchto povrchů způsobí významné snížení tlumení dopadu.

Tabulka 4 - Příklady běžně užívaných materiálů tlumících dopad, hloubek a odpovídajících kritických výšek pádu

Materiál a Popis Min. hloubka b Kritická výška pádu
Trávník/udusaný povrch ≤ 1 000
kůra zrnitost 20 až 80 200 ≤ 2 000
300 ≤ 3 000
dřevěné třísky zrnitost 5 až 30 200 ≤ 2 000
300 ≤ 3 000
písek c zrnitost 0,2 až 2 200 ≤ 2 000
300 ≤ 3 000
štěrk c zrnitost 2 až 8 200 ≤ 2 000
300 ≤ 3 000
jiné materály a jiné hloubky podle zkoušek HIC (viz EN 1177) kritická výška pádu dle zkoušek
a Materiály připravené právě k použití na dětských hřištích.
b Pro sypký drobný materiál se přidá 100 mm k minimální hloubce na vyrovnání způsobené přemisťováním materiálu.
c Žádná naplavenina ani částice jílu. Velikost zrnitosti může být stanovena použitím síťové zkoušky podle EN 933-1.

Zařízení s výškou volného pádu nepřevyšující 600 mm a bez nuceného pohybu

Není nutné zkoušet kritickou výšku pádu dětského hřiště pod zařízením, které má výšku volného pádu menší než 600 mm a nevyskytuje se případ nuceného pohybu těla uživatele.